Τόμος 83 • Τεύχος 3 • Σεπτέμβριος – Οκτώβριος – Νοέμβριος – Δεκέμβριος 2020