Οι κατευθυντήριες γραμμές, οδηγίες ή συστάσεις για την εκτίμηση, τη διάγνωση ή την αντιμετώπιση ασθενών, που δημοσιεύονται από έγκυρους οργανισμούς και βασίζονται στα πιο πρόσφατα επιστημονικά δεδομένα, βοηθούν τους γιατρούς στην άσκηση της επιστήμης τους. Οι οδηγίες αυτές δεν δημοσιεύονται για να ακολουθούνται πιστά, καθώς οι αποφάσεις κάθε ιατρού πρέπει πάντα να εξατομικεύονται με βάση τις ανάγκες του εκάστοτε ασθενή, αποτελούν ωστόσο ένα πολύτιμο εργαλείο που προσφέρει τεκμηριωμένες και χρήσιμες κατευθύνσεις με στόχο τη βελτίωση της παρεχόμενης ιατρικής φροντίδας στους ασθενείς.

Κατευθυντήριες οδηγίες (guidelines) για τον προληπτικό έλεγχο των λιπιδίων στα παιδιά
Β’ Παιδιατρική Κλινική Πανεπιστημίου Αθηνών
July 2014

Guidelines on the prevention of post-operative vomiting in children 
Association of Paediatric Anaesthetists of Great Britain and Ireland
February 2009

Antisocial personality disorder: Treatment, management and prevention
National Institute for Health and Clinical Excellence (NICE)
January 2009

Borderline personality disorder: treatment and management
National Institute for Health and Clinical Excellence (NICE)
January 2009

Πρακτικές Κατευθυντήριες Οδηγίες για την Υπέρταση
Ελληνική Εταιρεία Μελέτης της Υπέρτασης
2008

Aetiological investigation into severe to profound permanent hearing loss in children
British Association of Audiovestibular Physicians and
British Association of Paediatricians in Audiology
October 2008

Definition, assessment and treatment of wheezing disorders in preschool children: an evidence-based approach
European Respiratory Society Task Force
October 2008

Diagnosis and management of ADHD in children, young people and adults 
National Institute for Health and Clinical Excellence (NICE)
September 2008

Identification and management of familial hypercholesterolaemia 
National Institute for Health and Clinical Excellence (NICE)
August 2008

Prescribing of antibiotics for self-limiting respiratory tract infections in adults and children in primary care 
National Institute for Health and Clinical Excellence (NICE)
July 2008

Clinical Practice Guideline for the Long-term Management of the Child With Simple Febrile Seizures 
American Academy of Pediatrics
June 2008

Guideline for the Screening and Treatment of Retinopathy of Prematurity 
Royal College of Ophthalmologists and
Royal College of Paediatrics and Child Health
May 2008

The management of type 2 diabetes
National Institute for Health and Clinical Excellence (NICE)
May 2008

Guidelines on Paediatric Urology 
European Society for Paediatric Urology
March 2008

Routine care for the healthy pregnant woman 
National Institute for Health and Clinical Excellence (NICE)
March 2008

Management of diabetes and its complications from pre-conception to the postnatal period 
National Institute for Health and Clinical Excellence (NICE)
March 2008

Antimicrobial prophylaxis against infective endocarditis in adults and children undergoing interventional procedures 
National Institute for Health and Clinical Excellence (NICE)
March 2008

Surgical management of otitis media with effusion in children 
National Institute for Health and Clinical Excellence (NICE)
February 2008

Guidelines for the Administration of Influenza Vaccine in Children with Egg Allergy
British Society for Allergy and Clinical Immunology
January 2008

Κατευθυντήριες Οδηγίες για τη Χορήγηση Αντιρετροϊκής Αγωγής σε Παιδιά με HIV Λοίμωξη 
Κέντρο Ελέγχου & Πρόληψης Νοσημάτων (ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ.)
2007