Ε.Π.Ε. Παρουσίαση Δραστηριοτήτων – Ιούλιος 2014 (pdf)

Η Ελληνική Παιδιατρική Εταιρεία έχει ενεργό ρόλο στους Διεθνείς κύκλους της επιστημονικής δραστηριότητος και είναι ενεργό και ζωτικό μέλος των εξής ενώσεων:

  1. Παγκόσμια Παιδιατρική Εταιρεία (IPA)
  2. Ένωση Παιδιατρικών Εταιρειών Μεσογείου και Μέσης Ανατολής (UMEMPS)
  3. Ευρωπαϊκή Παιδιατρική Εταιρεία (EPA/UNEPSA) και
  4. Ευρωπαϊκή Παιδιατρική Ακαδημία (EAP/CESP)

Η Ελληνική Παιδιατρική Εταιρεία εκδίδει επιστημονικό περιοδικό με την ονομασία “ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ”. Τα πρώτα ονόματα του περιοδικού κατά την περίοδο 1932-1947 ήταν “Δελτίο της Ελληνικής Παιδιατρικής Εταιρείας”, 1947-1973 “Αρχεία Ελληνικής Παιδιατρικής Εταιρείας”.

Από το 1961 καθιέρωσε το Πανελλήνιο Παιδιατρικό Συνέδριο, το οποίο από το 1961 μέχρι το 1975 ονομαζόταν “Παιδιατρικαί Ημέραι” και από το 1976 μέχρι σήμερα ονομάζεται “Πανελλήνιο Παιδιατρικό Συνέδριο”.

Από το 2000, η Ελληνική Παιδιατρική Εταιρεία διοργανώνει, επίσης, το “Πανελλήνιο Συνέδριο Υποειδικοτήτων της Παιδιατρικής”, μια πρωτοβουλία που κέρδισε εξαρχής το ενδιαφέρον και την αποδοχή των παιδιάτρων και γνωρίζει μεγάλη επιτυχία.

Η Ελληνική Παιδιατρική Εταιρεία και τα μέλη της συμμετέχουν σε συνέδρια τόσο του εσωτερικού όσο και του εξωτερικού.

Η Ελληνική Παιδιατρική Εταιρεία μέχρι το 1998 είχε μηνιαίες Επιστημονικές Εκδηλώσεις στην Αθήνα, παράλληλα με κοινωνικές εκδηλώσεις.

Τα τελευταία χρόνια, η Ελληνική Παιδιατρική Εταιρεία χορηγεί σε παιδιάτρους υποτροφίες και διάφορες δωρεές.

Από το 1998 περιόρισε τον αριθμό των εκδηλώσεων στην Αθήνα σε 2-3 τον χρόνο και καθιέρωσε τις μηνιαίες επιστημονικές εκδηλώσεις εκτός Αθηνών, για τους παιδιάτρους της περιφέρειας.

Το 1999 δημοσίευσε μία μονογραφία με θέμα “Διατροφή” και το “Λαογραφικό Λεξικό Μάνας – Παιδιού”.