Διοικητικό Συμβούλιο της Ελληνικής Παιδιατρικής Εταιρείας

Πρόεδρος:
Ανδρέας Κωνσταντόπουλος (Αθήνα)
Αντιπρόεδρος:
Δημήτριος Ζαφειρίου (Θεσσαλονίκη)
Γεν. Γραμματέας:
Ελένη Κόκκορη (Ηράκλειο)
Ταμίας:
Νικόλαος Βουδούρης (Αθήνα)
Μέλη:

Ιωάννης Βέρμπης (Αθήνα)
Λωρέττα Θωμαΐδου (Αθήνα)
Αθανασία Λουρίδα (Αθήνα)
Αθανάσιος Μίχος (Αθήνα)
Αικατερίνη Σιώμου (Ιωάννινα)