Διοικητικό Συμβούλιο

Διοικητικό Συμβούλιο της Ελληνικής Παιδιατρικής Εταιρείας

Πρόεδρος:
Ανδρέας Κωνσταντόπουλος (Αθήνα)
Αντιπρόεδρος:
Δημήτριος Ζαφειρίου (Θεσσαλονίκη)
Γεν. Γραμματέας:
Ελένη Κόκκορη (Ηράκλειο)
Ταμίας:
Νικόλαος Βουδούρης (Αθήνα)
Μέλη:
Λωρέττα Θωμαϊδου (Αθήνα)
Αθανασία Λουρίδα (Αθήνα)
Νικόλαος Μυριοκεφαλιτάκης (Αθήνα)
Πολυτίμη Παναγιωτοπούλου-Γαρταγάνη (Αθήνα)
Νικόλαος Χαλιάσος (Ιωάννινα)