Η Ιστορία της Ελληνικής Παιδιατρικής Εταιρείας

Η “Ελληνική Παιδιατρική Εταιρεία” ιδρύθηκε την 25η Φεβρουαρίου 1931 με το εξής αρχικό καταστατικό:

“Είκοσι και εις παιδίατροι των Αθηνών, έχοντες την συγκατάθεσιν και ετέρων πέντε συναδέλφων των, έθεσαν τας βάσεις επί των οποίων εδραιώθη η προαγωγή της παιδιατρικής καθόλου και η στενωτέρα συναναστροφή των ειδικώς τον κλάδον τούτον της ιατρικής εξασκούντων ιατρών.

Το πρώτον Διοικητικόν Συμβούλιον της “Ελληνικής Παιδιατρικής Εταιρείας” υπό τον αείμνηστον Γεώργιον Μακκάν, ο οποίος είχε την πρωτοβουλίαν της ιδρύσεώς της, διήνοιξε πορείαν ην επί τριάντα συναπτά έτη πιστώς ηκολούθησαν αλληλοδιάδοχα Διοικητικά Συμβούλια, ων πρόεδροι υπήρξαν διαπρεπείς της Παιδιατρικής εργάται ως οι: Απ. Δοξιάδης, Σ. Βέρας, Σπ. Λούρος, Στ. Διαμαντόπουλος, Κ. Χωρέμης, Ν. Σπυρόπουλος, Κ. Σαρόγλου, Σπ. Χαροκόπος, Κλ. Βουδούρης, Α. Ανδρουτσέλη, Σπ. Μπαρτσόκας, Α. Ιγγλέση και Ν. Ζερβός. Υπό την καθοδήγησιν των Συμβουλίων τούτων η “Ελληνική Παιδιατρική Εταιρεία” ητοίμασε την οδόν, την οποίαν ως σταθεράν και μεστήν ελπίδων εν “κινήσει πορείαν” το Δ. Συμβούλιον, το έχον την ευθύνην κατά την τρέχουσαν περίοδον, φιλοδοξεί να συνεχίση”.

Το πρώτο καταστατικό της Ελληνικής Παιδιατρικής Εταιρείας συντάχθηκε το 1943. Η πρώτη τροποποίηση έγινε το 1973 και η δεύτερη το 1993.

Οι πρώτες συνεδριάσεις των Διοικητικών Συμβουλίων της Ελληνικής Παιδιατρικής Εταιρείας πραγματοποιούνταν σε ένα δωμάτιο του ΠΙΚΠΑ στην οδό Λυκαβηττού και στη συνέχεια στο Αμφιθέατρο του Πανεπιστημίου Αθηνών. Το 1969, η Ε.Π.Ε. απέκτησε ιδιόκτητο γραφείο στην οδό Ιπποκράτους 65, όπου και συνεδρίαζε. Το 1993 απέκτησε και δεύτερο ιδιόκτητο κτήριο στην οδό Μιχαλακοπούλου 92, ενώ σήμερα στεγάζεται στα νέα της γραφεία στο Ν. Ψυχικό, όπου γίνονται οι συνεδριάσεις και εργάζεται το προσωπικό της Εταιρείας.

Το 1931 η Ελληνική Παιδιατρική Εταιρεία αριθμούσε 26 μέλη και με συνεχείς αγώνες, ιδιαίτερα τα τελευταία έτη, ανήλθαν σε περίπου 2.500. Στόχος της Εταιρείας είναι όλοι οι Παιδίατροι της Ελλάδας να γίνουν μέλη της.

Οι Πρόεδροι της Ελληνικής Παιδιατρικής Εταιρείας από την ίδρυσή της έως σήμερα

 • 1931 – 1935 Μ. Μακκάς
 • 1936 – 1937 Σ. Βέρας
 • 1938 – 1939 Απ. Δοξιάδης
 • 1940 – 1941 Εμ. Λαμπαδάριος
 • 1942 – 1943 Σ. Διαμαντόπουλος
 • 1944 – 1945 Κ. Χωρέμης
 • 1946 – 1947 Ν. Σπυρόπουλος
 • 1948 – 1949 Κ. Σαρόγλου
 • 1950 – 1951 Κλ. Βουδούρης
 • 1952 – 1953 Σπ. Χαροκόπος
 • 1954 – 1955 Αν. Ανδρουτσέλη
 • 1956 – 1957 Σπ. Μπαρτσόκας
 • 1958 – 1959 Α. Ιγγλέση
 • 1960 – 1961 Ν. Ζερβός
 • 1962 – 1963 Β. Κωνσταντινίδης
 • 1964 – 1965 Στ. Κιριμλίδης
 • 1966 – 1967 Σ. Χατζηδάκις
 • 1968 – 1969 Ι. Δαβάκης
 • 1970 – 1971 Ν. Ματσανιώτης
 • 1972 – 1973 Λ. Ζάννου – Μαργιολέα
 • 1974 – 1975 Κ. Παπαδάτος
 • 1976 – 1977 Χρ. Καττάμης
 • 1978 – 1979 Χρ. Κασίμος
 • 7/2 – 9/5/1981 Κλ. Οικονόμου-Μαύρου
 • 1981 – 1982 Δ. Λιακάκος
 • 1983 – 1984 Ι. Καρπούζας
 • 1985 – 1986 Χρ. Τσεγκή
 • 1987 – 1988 Δ. Νικολόπουλος
 • 1989 – 1990 Π. Λαπατσάνης
 • 1991 – 1992 Ι. Μεσσαριτάκης
 • 1993 – 1994 Κ. Αναστασέα-Βλάχου
 • 1995 – 1996 Ν. Μπεράτης
 • 1997 – 1998 Ζ. Παπαδοπούλου-Κουλουμπή
 • 1998 – 2000 Αν. Κωνσταντόπουλος
 • 2000 – 2002 Αικ. Μαλακά-Ζαφειρίου
 • 2002 – σήμερα Αν. Κωνσταντόπουλος

Απόφασις Ιδρύσεως της Ελληνικής Παιδιατρικής Εταιρείας

Εν Αθήναις σήμερον τη 25/2/31 και ώραν 9½ μ.μ. κατόπιν προσκλήσεως του καθηγητού κ. Μακκά προσήλθον εις σύσκεψιν οι κ.κ. Βέρας Σ, Βουδούρης Κ, Γερολυμάτος Δ, Διαμαντόπουλος, Δοξιάδης, Κοκκινάκης, Κοκκολάτος, Λαμπαδάριος, Μακαρονόπουλος, Μητρόπουλος, Παλαιολόγος, Ρούσσος, Σαρόγλου, Σπυρόπουλος, Σπηλιόπουλος, Σταυρόπουλος, Φίνος, Χατζιώτης, Χωρέμης, Ρουφογάλης και οι δις Ανδρουτέλλη εν τη οικία του κ. Μακκά, ως και οι κ.κ. Λούρος Σ, & Παπαπαναγιώτου Αλκ. Τεθέντος του ζητήματος κατά πόσον υπάρχει ανάγκη ιδρύσεως Παιδιατρικής Εταιρείας έλαβον τον λόγον πλείστοι εκ των παρόντων οίτινες και ανεγνώρισαν την ανάγκην της τοιαύτης ιδρύσεως. Παρουσιασθείσης διαφοράς αντιλήψεως εάν πρέπει να εμφανισθή ως Εταιρεία ή να περιορισθή εις ένωσιν παιδιάτρων ανεπίσημον ετέθη το ζήτημα εις ψηφοφορίαν ήτις και απέφερε πλειοψηφίαν υπέρ της ιδρύσεως επισήμου Παιδιατρικής Εταιρείας, ανετέθη δε εις τον κον Καθηγητήν όπως καταρτίση σχέδιον Καταστατικού το οποίον εις προσεχή συνεδρίαν θα συζητηθή και θα εγκριθή. Εν Αθήναις τη 25 Φεβρουαρίου 1931.