Η Ελληνική Παιδιατρική Εταιρεία έχει αναπτύξει εκδοτική δραστηριότητα που επικεντρώνεται στο περιοδικό ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ, το οποίο κυκλοφορεί ηλεκτρονικά και αποστέλλεται στα μέλη της. Το περιοδικό έχει ως βασικούς στόχους την αποτύπωση του παιδιατρικού επιστημονικού έργου και τη συνεχή ενημέρωση των Παιδιάτρων.

Το πρώτο τεύχος της ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗΣ κυκλοφόρησε το 1955 και μέχρι σήμερα αποτελεί ένα σημαντικό εργαλείο ενημέρωσης για τους Έλληνες Παιδίατρους.