Χρονιά

Ημερομηνίες

Πόλη

1ο

1961

27-28 Μαΐου

Θεσσαλονίκη

2ο

1962

16-17 Ιουνίου

Πάτρα

3ο

1963

1-2 Ιουνίου

Ηράκλειο, Κρήτη

 

1964

Δεν πραγματοποιήθηκε (πραγματοποιήθηκε το IV Παιδιατρικό Συνέδριο Μέσης Ανατολής και Μεσογείου)

4ο

1965

12-13 Ιουνίου

Ιωάννινα

5ο

1966

28-29 Μαΐου

Βόλος

6ο

1967

17-19 Ιουνίου

Καβάλα

7ο

1968

8-10 Ιουνίου

Κέρκυρα

 

1969

Δεν πραγματοποιήθηκε (πραγματοποιήθηκε το VI Παιδιατρικό Συνέδριο Μέσης Ανατολής και Μεσογείου)

8ο

1970

13-15 Ιουνίου

Ρόδος

9ο

1971

5-6 Ιουνίου

Αθήνα

10ο

1972

27-28 Μαΐου

Ναύπλιο

11ο

1973

16-18 Ιουνίου

Λευκωσία, Κύπρος

12ο

1974

1-2 Ιουνίου

Αλεξανδρούπολη

13ο

1975

21-22 Ιουνίου

Χανιά, Κρήτη

14ο

1976

12-13 Ιουνίου

Πάτρα

15ο

1977

28-29 Μαΐου

Λάρισα

16ο

1978

17-18 Ιουνίου

Θεσσαλονίκη

17ο

1979

9-11 Ιουνίου

Βόλος

18ο

1980

24-26 Ιουνίου

Λευκωσία, Κύπρος

19ο

1981

13-14 Ιουνίου

Αθήνα

20ο

1982

5-6 Ιουνίου

Χαλκιδική

21ο

1983

25-26 Ιουνίου

Κως

22ο

1984

9-10 Ιουνίου

Κέρκυρα

23ο

1985

22-23 Ιουνίου

Ερμιόνη

24ο

1986

21-22 Ιουνίου

Χανιά, Κρήτη

25ο

1987

6-7 Ιουνίου

Πάτρα – Ρίο

26ο

1988

28-29 Μαΐου

Ιωάννινα

27ο

1989

24-25 Ιουνίου

Ρόδος

28ο

1990

2-3 Ιουνίου

Θεσσαλονίκη

29ο

1991

25-26 Μαΐου

Ηράκλειο, Κρήτη

30ο

1992

13-14 Ιουνίου

Λεμεσός, Κύπρος

31ο

1993

4-6 Ιουνίου

Κασσάνδρα, Χαλκιδική

32ο

1994

17-19 Ιουνίου

Κέρκυρα

33ο

1995

9-11 Ιουνίου

Λήμνος

34ο

1996

31 Μαΐου – 1 Ιουνίου

Ρόδος

35ο

1997

13-15 Ιουνίου

Ηράκλειο, Κρήτη

36ο

1998

5-7 Ιουνίου

Πάφος, Κύπρος

37ο

1999

28-30 Μαΐου

Θεσσαλονίκη

38ο

2000

16-18 Ιουνίου

Κως

39ο

2001

1-3 Ιουνίου

Χερσόνησος, Κρήτη

40ο

2002

21-23 Ιουνίου

Θεσσαλονίκη

41ο

2003

13-15 Ιουνίου

Ρόδος

42ο

2004

28-30 Μαΐου

Χερσόνησος, Κρήτη

43ο

2005

17-19 Ιουνίου

Κως

44ο

2006

9-11 Ιουνίου

Ρόδος

45ο

2007

25-27 Μαΐου

Χαλκιδική

46ο

2008

13-15 Ιουνίου

Κέρκυρα

47ο

2009

19-21 Ιουνίου

Χανιά, Κρήτη

48ο

2010

21-23 Μαΐου

Μύκονος

49ο

2011

10-12 Ιουνίου

Μεσσηνία

50ο

2012

1-3 Ιουνίου

Ιωάννινα

51ο

2013

21-23 Ιουνίου

Αλεξανδρούπολη

52ο

2014

6-8 Ιουνίου

Ρόδος

53ο

2015

29-31 Μαΐου

Θεσσαλονίκη

54ο

2016

17-19 Ιουνίου

Ιωάννινα

55ο

2017

2-4 Ιουνίου

Κως 

56ο

2018

25-27 Μαϊου

Χαλκιδική 

57ο

2019

14-16 Ιουνίου

Πάτρα 

58ο

2020

25-27 Σεπτεμβρίου

Διαδικτυακή παρακολούθηση 

59ο

2021

15-17 Οκτωβρίου

Αθήνα

60ο

2022

3-5 Ιουνίου

Θεσσαλονίκη 

61ο

2023

16-18 Ιουνίου

Ιωάννινα