Βαλκανική Εταιρεία Πλαστικής Χειρουργικής
Ελληνική Αιματολογική Εταιρεία
Ελληνική Ακτινολογική Εταιρεία
Ελληνική Αναισθησιολογική Εταιρεία
Ελληνική Αντικαρκινική Εταιρεία
Ελληνική Αντιϋπερτασική Εταιρεία
Ελληνική Γαστρεντερολογική Εταιρεία
Ελληνική Δερματολογική και Αφροδισιολογική Εταιρεία
Ελληνική Διαβητολογική Εταιρεία
Ελληνική Ενδοκρινολογική Εταιρεία
Ελληνική Επιστημονική Εταιρεία Ιατρικών Εφαρμογών Laser
Ελληνική Εταιρεία Ακτινοθεραπευτικής Ογκολογίας
Ελληνική Εταιρεία Aλγολογίας
Ελληνική Εταιρεία Αλλεργιολογίας και Κλινικής Ανοσολογίας
Ελληνική Εταιρεία Ανοσολογίας
Ελληνική Εταιρεία Γενικής Ιατρικής
Ελληνική Εταιρεία Γενικής Παθολογίας και Παθολογικής Ανατομικής
Ελληνική Εταιρεία Γλαυκώματος
Ελληνική Εταιρεία Ελέγχου Λοιμώξεων
Ελληνική Εταιρεία Ενδοσκοπικής Χειρουργικής & Άλλων Επεμβατικών Τεχνικών
Ελληνική Εταιρεία Εντατικής Θεραπείας
Ελληνική Εταιρεία Εργαστηριακής Αιματολογίας-Αιμοδοσίας
Ελληνική Εταιρεία Ιολογίας
Ελληνική Εταιρεία Λιπιδιολογίας και Αθηροσκλήρωσης
Ελληνική Εταιρεία Μελέτης της Παχυσαρκίας, του Μεταβολισμού και Διαταραχών Διατροφής
Ελληνική Εταιρεία Μελέτης της Υπέρτασης
Ελληνική Εταιρεία Παθολογίας Στόματος
Ελληνική Εταιρεία Παιδιατρικής Αιματολογίας Ογκολογίας
Ελληνική Εταιρεία Παιδιατρικής Γαστρεντερολογίας, Ηπατολογίας και Διατροφής
Ελληνική Εταιρεία Παρηγορητικής και Συμπτωματικής Φροντίδας Καρκινοπαθών και μη Ασθενών
Ελληνική Εταιρεία Προληπτικής Ιατρικής
Ελληνική Εταιρεία Στοματικής και Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής
Ελληνική Εταιρεία Φυσικής Ιατρικής και Αποκατάστασης
Ελληνική Εταιρεία Χειρουργικής Θώρακος, Καρδιάς & Αγγείων
Ελληνική Εταιρεία Χειρουργικής Ορθοπαιδικής και Τραυματολογίας
Ελληνική Εταιρεία Ψυχικής Υγείας στην Υποβοηθούμενη Αναπαραγωγή
Ελληνική Ιατρική Εταιρεία Παχυσαρκίας
Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία
Ελληνική Μαιευτική και Γυναικολογική Εταιρεία
Ελληνική Νευροχειρουργική Εταιρεία
Ελληνική Νεφρολογική Εταιρεία
Ελληνική Ουρολογική Εταιρεία
Ελληνική Οφθαλμολογική Εταιρεία
Ελληνική Παιδιατρική Εταιρεία
Ελληνική Παιδοαλλεργιολογική Εταιρεία
Ελληνική Παιδοδοντική Εταιρεία
Ελληνική Περιοδοντολογική Εταιρεία
Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρεία
Ελληνική Ρευματολογική Εταιρεία
Ελληνική Χειρουργική Εταιρεία
Ελληνική Ψυχιατρική Εταιρεία
Εταιρεία Αναισθησιολογίας & Εντατικής Ιατρικής Βορείου Ελλάδος
Εταιρεία Οδοντοστοματολογικής Ερεύνης
Εταιρεία Ορθοδοντικής και Γναθοπροσωπικής Μελέτης και Έρευνας
Ιατρική Εταιρεία Αθηνών
Ιατρική Εταιρεία Χίου
Ορθοπεδική & Τραυματολογική Εταιρεία Μακεδονίας Θράκης
Στοματολογική Εταιρεία Κρήτης
Στοματολογική Εταιρεία της Ελλάδος