Επιτροπή Συνεχιζόμενης Παιδιατρικής Εκπαίδευσης

Η Επιτροπή Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης της Ελληνικής Παιδιατρικής Εταιρείας αξιολογεί την επιστημονική κατάρτιση των μελών της και έχει θέσει τον ελάχιστο αριθμό “μορίων” ανά έτος, ο οποίος καθορίζει αν ένα μέλος έχει πλήρη κατάρτιση ή όχι. Τα μόρια συγκεντρώνονται από τη συμμετοχή των μελών σε συνέδρια και επιστημονικές εκδηλώσεις τις οποίες βαθμολογεί η ίδια η Επιτροπή Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης.

Πρόεδροι:
Κωνσταντόπουλος Ανδρέας
Μπεράτης Νικόλαος

Μέλη:
Αθανασιάδου Φανή
Παπαευαγγέλου Βασιλική
Καττάμης Αντώνιος
Στεφανίδης Κωνσταντίνος

Επιστημονική Συντακτική Επιτροπή του περιοδικού «Παιδιατρική»

Η Επιστημονική Συντακτική Επιτροπή επιμελείται την ύλη της τακτικής έκδοσης του επίσημου περιοδικού της Ελληνικής Παιδιατρικής Εταιρείας, το οποίο έχει κύριο στόχο την αποτύπωση του παιδιατρικού επιστημονικού έργου και τη συνεχή ενημέρωση των παιδιάτρων.

Πρόεδρος:
Κωνσταντόπουλος Ανδρέας

Διευθυντής Σύνταξης:
Αντωνιάδης Στέλιος

Μέλη:
Ανδρονίκου Στέλλα
Γαλανάκης Εμμανουήλ
Ευαγγελίου Αθανάσιος
Θωμαΐδου Λωρέττα
Κανάριου Μαρία
Καπόγιαννης Αναστάσιος
Κίτσιου-Τζέλη Σοφία
Μανταδάκης Ελπιδοφόρος
Παναγιωτοπούλου-Γαρταγάνη Πολυτίμη
Παπαδοπούλου Αλεξάνδρα
Παπαευαγγέλου Βασιλική
Παπαθανασίου-Καϊμάρα Αστερούλα
Σιαμοπούλου-Μαυρίδου Αντιγόνη
Συρίγου-Παπαβασιλείου Αντιγόνη