Βιβλία της Ελληνικής Παιδιατρικής Εταιρείας

Στο πλαίσιο της εκδοτικής της δραστηριότητας, η Ελληνική Παιδιατρική Εταιρεία προχώρησε στην έκδοση αυτοτελών μονογραφιών παιδιατρικού ενδιαφέροντος υπό τον τύπο “γραπτών σεμιναρίων”.

Διατροφή σε Φυσιολογικές και Παθολογικές Καταστάσεις Η αρχή έγινε το Μάρτιο του 1999 με τον τόμο “Διατροφή σε Φυσιολογικές και Παθολογικές Καταστάσεις”, στον οποίο εξετάζονται οι ιδιαιτερότητες και οι διατροφικές συνήθειες στη χώρα μας.
Τα Εμβόλια στην Ελλάδα Το Μάρτιο του 2000, η Ελληνική Παιδιατρική Εταιρεία προέβη στην έκδοση του δεύτερου τόμου με τίτλο “Τα Εμβόλια στην Ελλάδα”, όπου γίνεται προσπάθεια προσέγγισης των εμβολιασμών υπό το πρίσμα των πρόσφατων εξελίξεων.