Υποειδικότητες της Παιδιατρικής

Η Παιδιατρική αριθμεί 20 υποειδικότητες, οι οποίες περιλαμβάνουν:

Αναπτυξιακή Παιδιατρική Παιδο-δερματολογία
Εντατική Νοσηλεία Παιδο-καρδιολογία
Εφηβική Ιατρική Παιδο-λοιμωξιολογία
Νεογνολογία – Περιγεννητική Παιδο-νευρολογία
Παιδιατρική Αιματολογία – Ογκολογία Παιδο-νεφρολογία
Παιδιατρική Ανοσολογία Παιδο-πνευμονολογία
Παιδική και Εφηβική Ενδοκρινολογία Παιδο-ρευματολογία
Παιδο-αλλεργιολογία Παιδο-γαστρεντερολογία
Σακχαρώδης Διαβήτης Γενετική
Κοινωνική Παιδιατρική & Προαγωγή Υγείας