Με την υπ’ αριθμ. 280/03 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών εγκρίθηκε και ισχύει το νέο Καταστατικό της Εταιρείας μας.

Συνημμένο θα βρείτε ολόκληρο το καταστατικό σε μορφή pdf.

Δείτε το καταστατικό της Ε.Π.Ε.