Βραβεία

Στο πλαίσιο του ετήσιου Πανελλήνιου Παιδιατρικού Συνεδρίου, η Ελληνική Παιδιατρική Εταιρεία απονέμει κάθε χρόνο ένα βραβείο:

  • Χωρέμειο Έπαθλο σε μνήμη Κ. Χωρέμη: Απονέμεται σε εργασίες Ελλήνων Επιστημόνων, οι οποίες είναι πρωτότυπες κλινικές ή ερευνητικές μελέτες, έχουν εκπονηθεί στην Ελλάδα, αφορούν στο παιδί και δεν έχουν δημοσιευθεί στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό. Το Χωρέμειο Έπαθλο συνοδεύεται από χρηματικό βραβείο 500 ευρώ.

Όλες οι βραβευμένες εργασίες δημοσιεύονται στο περιοδικό Παιδιατρική της Ελληνικής Παιδιατρικής Εταιρείας.