Βραβεία

Στο πλαίσιο του ετήσιου Πανελλήνιου Παιδιατρικού Συνεδρίου, η Ελληνική Παιδιατρική Εταιρεία απονέμει κάθε χρόνο τρία βραβεία:

  • Χωρέμειο Έπαθλο σε μνήμη Κ. Χωρέμη: Απονέμεται σε εργασίες Ελλήνων Επιστημόνων, οι οποίες είναι πρωτότυπες κλινικές ή ερευνητικές μελέτες, έχουν εκπονηθεί στην Ελλάδα, αφορούν στο παιδί και δεν έχουν δημοσιευθεί στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό. Το Χωρέμειο Έπαθλο συνοδεύεται από χρηματικό βραβείο 1000 ευρώ.
  • Βραβείο σε μνήμη Σ. Δοξιάδη με θέμα «Κοινωνική Παιδιατρική»: Απονέμεται σε ερευνητικές εργασίες γενικού και κυρίως κοινωνικού περιεχομένου. Συνοδεύεται από χρηματικό έπαθλο 1000 ευρώ.
  • Βραβείο σε μνήμη Ν. Ματσανιώτη: Απονέμεται στην καλύτερη εργασία που θα παρουσιαστεί κατά τη διάρκεια των συνεδριών Ελεύθερες Ανακοινώσεις. Συνοδεύεται από χρηματικό έπαθλο 1000 ευρώ.

Όλες οι βραβευμένες εργασίες δημοσιεύονται στο περιοδικό Παιδιατρική της Ελληνικής Παιδιατρικής Εταιρείας.