Τόμος 81 • Τεύχος 3 • Σεπτέμβριος – Οκτώβριος – Νοέμβριος – Δεκέμβριος 2018