Τόμος 81 • Τεύχος 2 • Μάιος – Ιούνιος – Ιούλιος – Αύγουστος 2018