Τόμος 81 • Τεύχος 1 • Ιανουάριος – Φεβρουάριος – Μάρτιος – Απρίλιος 2018