Ζητούνται Έλληνες Παιδίατροι για εργασία στη Γαλλία