Ενημέρωση για το εθελοντικό πρόγραμμα “ΣΥΜΜΑΧΟΙ ΥΓΕΙΑΣ”