Ανακοίνωση για την πρόσληψη Ιατρικού Προσωπικού από τον δήμο Αθηναίων