Πρόσκληση ένταξης Ιατρών στο Εθνικό Μητρώο Εξεταστών Ιατρικών Ειδικοτήτων και Ιατρικών Εξειδικεύσεων