Προκήρυξη θέσεως Επιστημονικού Υπευθύνου για τις ανάγκες της Διαγνωστικής και Θεραπευτικής Μονάδας για το παιδί “Σπύρος Δοξιάδης”