Δελτίο τύπου της Ελληνικής Παιδιατρικής Εταιρείας για την Ιλαρά