Κενές θέσεις επικουρικών παιδιάτρων στο Γ.Ν. Φλώρινας