“Γενετική επεξεργασία του γονιδιώματος” Nέα γνώμη και συνοδευτική έκθεση