Φυλλάδιο Περιφέρειας Αττικής – Επιτροπής Λοιμώξεων Ι.Σ.Α. με κανόνες υγιεινής για τα παιδιά