Ενημέρωση για αύξηση περιστατικών οξείας ηπατίτιδας άγνωστης αιτιολογίας σε παιδιά, στο Ηνωμένο Βασίλειο, σας αποστέλλουμε Δελτίο Δήλωσης Οξείας Ηπατίτιδας