Παράταση λήξης προθεσμίας υποβολής περιλήψεων | International Pediatric Association (IPA2016) Congress