Επιστολή ΙΣΑ για Νομοσχέδιο για Ιατρικές Επιστημονικές Εταιρείες