Ενημέρωση της εταιρείας AstraZeneca για το Εμβόλιο VAXZEVRIA έναντι της νόσου COVID 19: σύνδεση μεταξύ του εμβολίου και της εμφάνισης θρόμβωσης σε συνδυασμό με θρομβοπενία.