Απόφαση ΕΟΦ για την ανάκληση παρτίδων φαρμακευτικού προϊόντος