Η διατήρηση της καλής υγείας των εφήβων αποτελεί παγκόσμια προτεραιότητα