Δωρεά 20 πλήρως εξοπλισμένων Μονάδων Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ) από την ΟΛΥΜΠΟΣ Ελληνικά Γαλακτοκομεία Α.Ε.