Τόμος 74 • Τεύχος 3 • Ιούλιος – Αύγουστος – Σεπτέμβριος 2011