Τόμος 71 • Τεύχος 5 • Σεπτέμβριος – Οκτώβριος 2008