Τόμος 71 • Τεύχος 1 • Ιανουάριος – Φεβρουάριος 2008