Δερματίτιδα από σπάργανα. Διαγνωστική-θεραπευτική προσέγγιση