50ο Συμποσίο Παιδιατρικής Εταιρείας Βορείου Ελλάδος με Πανελλήνια Συμμετοχή