1η Ημερίδα Παιδικής & Εφηβικής Αιματολογίας – Ογκολογίας Βορείου Ελλάδος