09 Δεκ 2017

10ο Ετήσιο Παιδιατρικό Συνέδριο

Συνέδριο Πρόγραμμα
17 Δεκ 2017
23 Φεβ 2018

8o Πανελλήνιο Συνέδριο HPV λοίμωξη και σχετιζόμενες παθήσεις

Συνέδριο Περισσότερες πληροφορίες: www.8hpv.mdcongress.gr

Παιδιατρική