Τετάρτη, 22 Νοεμβρίου 2017

Καθιέρωση έγγραφης συναίνεσης της μητέρας για τη χορήγηση υποκατάστατου μητρικού γάλακτος στα νεογνά εντός των νοσοκομείων και των μαιευτηρίων

Βαθμολογήστε αυτό το άρθρο
(0 ψήφοι)

Η απόφαση εφαρμόζεται καθ’ όλη τη νεογνική περίοδο (από τη γέννηση μέχρι 28η ημέρα ζωής), τόσο αμέσως μετά την γέννηση όσο και στην περίπτωση εισαγωγής και νοσηλείας του νεογνού και προβλέπει ότι η χορήγηση υποκαταστάτων μητρικού γάλακτος (formula) στα νεογνά εντός των νοσοκομείων και των μαιευτηρίων (Δημοσίων, Ιδιωτικών, Πανεπιστημιακών) επιτρέπεται:

για αποδεκτούς ιατρικούς λόγους

ή

κατόπιν έγγραφης συναίνεσης της μητέρας.

Δείτε το σχετικό ΦΕΚ της απόφασης, καθώς και το σχετικό έντυπο συναίνεσης στον παρακάτω σύνδεσμο.

Παιδιατρική