Τόμος 80 • Τεύχος 3 • Σεπτέμβριος – Δεκέμβριος 2017