Τόμος 78 • Τεύχος 1 • Ιανουάριος – Φεβρουάριος – Μάρτιος 2015