Τόμος 75 • Τεύχος 1 • Ιανουάριος – Φεβρουάριος – Μάρτιος 2012