Τόμος 67 • Τεύχος 5 • Σεπτέμβριος – Οκτώβριος 2004