Τόμος 67 • Τεύχος 1 • Ιανουάριος – Φεβρουάριος 2004