Τόμος 64 • Τεύχος 5 • Σεπτέμβριος – Οκτώβριος 2001