Τόμος 64 • Τεύχος 1 • Ιανουάριος – Φεβρουάριος 2001