Τόμος 63 • Τεύχος 1 • Ιανουάριος – Φεβρουάριος 2000