18η Εκπαιδευτική Διημερίδα Παιδιατρικής Καραμανδανείου Νοσοκομείου Παίδων Πατρών – Πρακτικά παιδιατρικά θέματα