Επιστημονική Διημερίδα: Συχνά και Σπάνια ΝΟΣΗΜΑΤΑ στην Παιδική Ηλικία